Pıhtılaşma Hücrelerinden Zengin Plazma Tarihçesi

Pıhtılaşma hücrelerinden zengin plazma (PRP) uygulamasının tıpta kullanılması ilk olarak kan hastalıkları ile ilgili uzmanlık alanı olan hematoloji alanında başlamıştır (1). Hematoloji uzmanları, ilk olarak 1970 yılında PRP uygulamasını gündeme getirmişler ve damarlarda dolaşan kandakinden daha fazla pıhtılaşma hücrelerinin elde edilmesi ile pıhtılaşma hücrelerinin sayıca düşük olduğu hastalarda bu sayıları yükseltmek amacıyla kullanmışlardır (2). Ardından, 1980 ve 1990’lı yıllarda PRP uygulamasının yara iyileşmesi, ödemin azaltılması ve hücre büyümesi ve çoğalmasını hızlandırıcı etkisi olduğu gözlenmesiyle birlikte, ameliyatlarda kullanılmaya başlanmıştır. En sık kullanılan alanlar ise diş hekimliği, çene cerrahisi, ortopedik ameliyatlar, estetik ameliyatlar, cilt yanıkları ya da cilt yaraları ve yumurtalıklardır (3-8).

KAYNAKLAR

1 Andia I, Abate M: Platelet rich plasma: underlying biology and clinical correlates. Regen Med 2013; 8: 645–658.

2 Andia I: Platelet-rich plasma biology; in Alves R, Grimalt R (eds): Clinical Indications and Treatment Protocols with Platelet-Rich Plasma in Dermatology. Barcelona, Ediciones Mayo, 2016, pp 3–15.

3. Pietrzak WS, Eppley BL (2005) Platelet rich plasma: biology and new technology. J Craniofac Surg 16: 1043-1054.

4. Borrione P, Gianfrancesco AD, Pereira MT, Pigozzi F (2010) Platelet-rich plasma in muscle healing. Am J Phys Med Rehabil 89: 854-861.

5. Alio JL, Arnalich-Montiel F, Rodriguez AE (2012) The role of “eye platelet rich plasma” (E-PRP) for wound healing in ophthalmology. Curr Pharm Biotechnol 13: 1257-1265.

6. Chang Y, Li J, Chen Y, Wei L, Yang X, et al. (2015) Autologous plate- let-rich plasma promotes endometrial growth and improves pregnancy outcome during in vitro fertilization. Int J Clin Exp Med 8: 1286-1290.

7. Protective Effect of Platelet Rich Plasma on Experimental Ischemia/Reperfusion Injury in Rat Ovary. Bakacak M, Bostanci MS, İnanc F, Yaylali A, Serin S, Attar R, Yildirim G, Yildirim OK. Gynecol Obstet Invest. 2016;81(3):225-31.

8. First data on in vitro fertilization and blastocyst formation after intraovarian injection of calcium gluconate-activated autologous platelet rich plasma. Sills ES, Rickers NS, Li X, Palermo GD. Gynecol Endocrinol. 2018 Sep;34(9):756-760.

Leave A Comment