Pıhtılaşma Hücrelerinden Zengin Plazma (PRP) İşlemi nasıl uygulanır?

Pıhtılaşma Hücrelerinden Zengin Plazma (PRP) tedavisi planlanan çiftlerde, uygulama için davet edilen gün içerisinde yaklaşık 20 ml kan alınmaktadır. Özel bir tüpte santrifüj (sıvı ve katı maddelerin ayrışma işlemi) işlemi gerçekleştirilir. Serumun hazırlık süreci bu aşamada yaklaşık 30-60 dakika sürmektedir. Bu işlem sonucunda oluşan serum içerisinde normalden daha fazla miktarda pıhtılaşma hücresi ve serum birikmiş olur. Bu serum aynı gün içerisinde, yumurtalıklara uygulanmaktadır. Bu işlem ağrı duyulmaması amacıyla genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. İşlem süresi yaklaşık 15-30 dakika arasında değişebilmektedir. İşlem sonrası 30-60 dakika derlenme odasında takip edilip, herşeyin yolunda olduğundan emin olunduktan sonra hastamız aynı gün içerisinde taburcu edilmektedir. Uygulamanın etki etmesi için 2-6 aylık bir süreçe ihtiyaç duyulmaktadır. Belirli aralıklarla ultrasonografi ve kan testleri ile yumurtalıklardaki değişiklikler kontrol edilmektedir. 4-6 ay ara ile PRP uygulaması tekrar edilebilir.      

Leave A Comment