Pıhtılaşma Hücrelerinden Zengin Plazma (PRP) İşlemi Kimlere Uygulanabilir?

Pıhtılaşma hücrelerinden zengin plazma (PRP), henüz çok yeni bir uygulama olmasına karşılık, bu aşamada bu iki hasta grubu için umut vaat eden bir tedavi uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

1- 40 yaş üzeri olup yumurtalık rezervleri azalma eğiliminde olan ve çocuk isteği mevcut hasta grubunda etkili olması beklenmektedir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar henüz kısıtlı olmakla birlikte, PRP uygulaması sonrasında olumlu sonuçlar almış birtakım hastalara ait veriler tıp literatüründe bildirilmiştir (1,2).

2- 40 yaş altında olup yumurtalık depoları yaşıtlarından erken hızlı bir şekilde tükenme eğiliminde olan erken menapoz olarak tanı alan hasta grubunda daha az etkili olmakla birlikte yine yanıt alma olasılığı söz konusudur. Benzer olarak erken menapoz tanılı hastalarda kısıtlı sayıda araştırmalarda olumlu sonuçlar yayınlanmıştır (1,2).

KAYNAKLAR

1- First data on in vitro fertilization and blastocyst formation after intraovarian injection of calcium gluconate-activated autologous platelet rich plasma. Sills ES, Rickers NS, Li X, Palermo GD. Gynecol Endocrinol. 2018 Sep;34(9):756-760.

2- A Case Series on Platelet-Rich Plasma Revolutionary Management of Poor Responder Patients. Sfakianoudis K, Simopoulou M, Nitsos N, Rapani A, Pantou A, Vaxevanoglou T, Kokkali G, Koutsilieris M, Pantos K. Gynecol Obstet Invest. 2019;84(1):99-106.

Leave A Comment