Gebelikte Coronavirüs (COVID-19) İnfeksiyonu

İlk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde görülen coronavirus infeksiyonu kısa sürede ilerleyerek tüm dünyaya yayılan bir salgına dönüşmüştür. 2020 yılının Ocak ayının başlarında Çin’de izole edilen coronavirus SARS-CoV-2 olarak tanımlanmış ve yol açtığı hastalık da COVID-19 olarak isimlendirilmiştir. 12 Mart 2020 tarihinde de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir (1).

Virüs bulaşma yolları esas olarak insandan insana bulaş şeklinde solunum salgıları, gayta ve taşıyıcılar ile geçiş gösterir. COVID-19 bulaşı için 2 temel yol söz konusudur: 2 metre içerisinde enfekte bir kişi ile yakın temas sonucunda gözler, ağız, burun ya da havayolundan giriş (burada temas süresi  ne kadar uzun olursa risk o kadar artmaktadır); ikinci bulaş yolu da bir yüzey, obje ya da enfekte salgılar ile temas etmiş kişinin eline dokunulması sonrasında ağız, burun ya da gözlerin ellenmesi şeklinde gerçekleşir (2).

Coronavirusun yol açtığı infeksiyonun yaygın belirtileri arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı gelmektedir. İleri yaş kişilerde, sigara kullananlarda, altta yatan ek hastalığı olanlarda infeksiyon daha ağırlaşarak solunum ve böbrek yetmezliği gibi durumlara yol açabilir. Tanı genellikle boğaz ve burun arka kısımdan alınacak sürüntünün PCR denilen test ile tanınması esasına dayanır. Akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi de başvurulacak ek görüntüleme yöntemleri arasında sayılabilir (3).

Belki de bu süreçte en merak edilen sorulardan bir tanesi hamile kadınlarımızda bu hastalığın nasıl ilerleyeceği ve yenidoğacak bebeklerimizin nasıl etkilenebilecekleridir. Bu soruların cevabına yönelik olarak yayınlanan sınırlı sayıdaki olgu sunumları esas olarak enfeksiyonun ilk ortaya çıktığı Çin bölgesinden gelmektedir (4-7). Bilimsel platformda bildirilmiş toplam 38 gebenin verileri incelendiğinde yaş aralığının 24-40 (ortalama 30.8 yaş) arasında seyrettiği ve büyük çoğunluğunun üçüncü üç ayda tanı aldığı (ortalama 36 hafta 5 gün) dikkati çekmektedir. Gebelerin büyük kısmında gebeliğe bağlı şeker, gebelik hipertansiyonu, erken su gelişi gibi süreci komplike eden bir durum altta yatmaktadır. Yine benzer olarak bir gebe hariç hepsinde PCR testi ile enfeksiyon varlığı gösterilmiştir. Bulguların çıkmasından doğuma kadar geçen süre 1-13 gün (ortalama 3 gün) olarak bildirilmiştir. Büyük kısmının doğumu sezaryen ile gerçekleştirilmiş olup doğum ağırlıkları %80 oranında 2500 gr’ın üzerinde gerçekleşmiştir. Yenidoğan bebeklerde sadece erken haftalarda doğanlarda prematüriteye bağlı sorunlar gözlenmiş olup test edilen yenidoğan bebeğin hiçbirisinde coronavirus infeksiyonu tespit edilmemiştir. Anne sütünde virus tespit edilmemiş olup, bu noktada dikkat edilmesi gereken husus emzirme sırasında anne ile bebek arasında ortaya çıkabilecek damlacık teması riski olacaktır. Süt pompası ya da manuel süt sağımı yapılacaksa, eğer anne enfekte ya da şüpheli enfekte ise anne sütü sağdıktan sonra mümkünse infeksiyon açısından riskli olmadığı düşünülen kişinin bebeği beslemesi uygun olabilir.

Gebelerin sosyal izolasyonu bu süreçte oldukça önem arz etmektir. Öyle ki, riskli yerlere seyahat kesinlikle yapılmamalıdır. Evde beraber yaşadığı ev halkından mümkün olduğu kadar farklı odalarda kalmalı, farklı zamanlarda farklı mutfak eşyası kullanılmalı ve sık sık odaların ve yaşam alanının havalandırılması önerilmektedir. Kontrol amaçlı hastane ziyaretleri sırasında maksimum kişisel korunma önlemlerine uyulmalı ve yüz maskesi takılmasında fayda olacaktır. Şüpheli temas öyküsü varlığında bulgular değerlendirildikten sonra 14 günlük izolasyon süresince maksimum önlemler alınmalı ve izolasyona harfiyen uyulmalıdır (8).

Bu ana kadar bildirilen veriler değerlendirildiğinde, anne adayının yakın takip edilmesi gerektiği ve anne karnında bebeğe geçtiğine dair yeterli kanıt olmadığı şeklinde yorumlanabilir.   

REFERANSLAR

1- Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. https://www.who.int

emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical- 343 guidance/naming the coronavirus di

sease (covid-2019) and the virus that causes it.

2- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19) infection in pre

nancy. Volume 5: Published Saturday 28 March 2020.

3- Liang H, Acharya G. Novel corona virus disease (COVID-19) in pregnancy: What clinical re

commendations to follow? Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Apr;99(4):439-442.

4- Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, Li J, Zhao D, Xu D, Gong Q, Liao J, Yang H, Hou W, Zhang Y. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records.

Lancet. 2020 Mar 7;395(10226):809-815. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3. Epub 2020 Feb 12.

5- Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G, Xia S, Zhou W. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020 Feb;9(1):51-60. doi: 10.21037/tp.2020.02.06.

6- Wang X, Zhou Z, Zhang J, Zhu F, Tang Y, Shen X. A case of 2019 Novel Coronavirus in a pregnant woman with preterm delivery. Clin Infect Dis. 2020 Feb 28. pii: ciaa200. doi: 10.1093/cid/ciaa200

7- David A. Schwartz (2020) An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes. Archives of Pathology & Laboratory Medicine In-Press.

8- The American College of Obstetricians and Gynecologists  (ACOG) is closely monitoring the

COVID-19 pandemic. Last up dated March 13, 2020

Leave A Comment