Beta HCG testi nedir, neden yapılır?

beta hcg testi nedir

İnsan koryonik gonadotropin (hCG) kan testi, kanın bir örneğinde bulunan hCG hormonu seviyesini ölçer. hCG vücutta hamilelik sırasında üretilen bir hormondur. HCG kan testleri ile reçetesiz satın alınabilen hCG idrar testleri arasında önemli farklılıklar vardır. İdrar testleri, dehidratasyon ve test edilen günün saati gibi faktörlerden etkilenebilirken; hCG kan testi, hCG seviyelerinin oldukça düşük olduğu durumlarda bile kesin sonuçlar sağlayabilir.

İnsan koryonik gonadotropin (hCG) nedir?

beta hcg testi nedir

Hamilelik sırasında, gelişmekte olan plasentadaki hücreler hCG salgılanmasına sebep olmaktadır. Plasenta, yumurta döllendikten ve rahim duvarına yapıştıktan sonra yumurtayı besleyen kesedir. HCG, ilk olarak kan örneğinde gebe kaldıktan yaklaşık 11 gün sonra tespit edilebilir. HCG seviyeleri her 48 ila 72 saatte bir ikiye katlanır. Gebe kaldıktan yaklaşık 8 ila 11 hafta sonra HCG değeri zirveye ulaşır. Bunun ardından HCG seviyeleri düşüş gösterir ve düzelir, hamileliğin geri kalanı boyunca sabit kalır.

Beta HCG testi nedir?

Beta insan koryonik gonadotropin (HCG)  hamilelik sırasında plasenta tarafından üretilen bir hormondur  ve tipik olarak kanda tespit edilir. Beta HCG testi, hamileliği teşhis etmek için kullanılan bir kan testidir ve genellikle ilk adet kanamasının olmayışı ve sonraki adete kadar geçen süre boyunca pozitif olur.

Beta HCG testi nasıl yapılır?

Beta HCG (BHCG) testi, doktor ya da hemşire tarafından bir damardan alınan küçük bir tüp kan gerektirmektedir. Bu test, bir kan örneğindeki hCG hormonu seviyesini ölçer.

Beta HCG testi için kan alınması için iğne takılırken, kısa bir batma veya sıkma hissi olabilir veya hiçbir şey hissedilmeyebilir. Aynı zamanda iğne damarda olduğunda, küçük bir rahatsızlık veya batma hissedilebilir. Daha sonra o bölgede hafif zonklama yaşanabilir. Yani klasik bir kan alma durumu gibidir, uzun süreli ya da kalıcı herhangi bir sorun yaşanmaz. Beta HCG kan testi için özel bir hazırlık gerekmez.

HCG kan testi neden yapılır?

beta hcg testi neden yapılır

 • Hamilelik olup olmadığını anlamak için,
 • Fetüsün yaklaşık kaç haftalık olduğunu belirlemek için,
 • Ektopik gebelik gibi anormal bir hamilelik teşhisi için,
 • Potansiyel düşük yapma riskini anlamak için,
 • Down sendromu için taraması için Beta HCG testi yapılır.

HCG kan testi, gelişmekte olan bir bebeğe potansiyel olarak zarar verebilecek bazı tıbbi tedavilere başlamadan önce bazen hamilelik taraması için de kullanılır. Bu tedaviler bazen zararlı X-ışınlarını da içerebildiği için testin sonucu önem taşımaktadır. Zira HCG testi hamilelik olduğunu gösterirse, sağlık uzmanları korunmayı sağlayabilir ve fetüsün bu tıbbi tedaviler tarafından zarar görmesini engelleyebilir.

Beta HCG testi kandaki bu hormon miktarını ölçer. Normal şartlar altında, hormon seviyesinin ilk üç ay içinde yaklaşık 2 günde bir ikiye katlanır.

Test sonuçlarında kalitatif beta HCG:

 • POZİTİF beta HCG, kadının hamile olduğu anlamına gelir.
 • NEGATİF beta HCG, kadının hamile olmadığı anlamına gelir.

Test sonuçlarında kantitatif beta HCG:

 • Sonuç, kandaki hormonun ölçülen konsantrasyonunu gösteren bir sayı olarak verilir. Bu seviye 1500 birimin üzerinde olduğunda fetüs genellikle trans-vajinal ultrason taramasında görülür. Seviye 4000 birimin üzerinde olduğunda, fetüs genellikle bir transabdominal ultrason  taramasında görülebilir.
 • Beta HCG seviyesi genellikle yaklaşık 2 günde bir iki katına çıkar.

HCG testi için hamilelik dışında nedenleri var mı?

beta hcg testi nasıl yapılır

Beta HCG, bazı tümör tipleri tarafından atılan bir maddedir. Bu nedenle, bazı durumlarda hCG kan testi belirli kanser türlerini değerlendirmek ve yönetmek için de kullanılabilir.

Normalden daha yüksek HCG seviyelerine neden olabilecek kanserler:

 • Rahim kanseri veya koriokarsinom,
 • Akciğer kanseri,
 • Meme kanseri,
 • Yumurtalık kanseri

Aynı zamanda siroz, ülser ve enflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gibi kanserli olmayan durumlar da hCG seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Doktor bu testi, belirli semptomların nedenini belirlemek için bir dizi laboratuvar testinin parçası olarak da isteyebilir.

Erkeklerde beta HCG testi yapılır mı, neden?

HCG hamile kadınlarla yakından ilişkili olmasına rağmen, hormon erkeklerde de mevcut olabilir. Bir HCG kan testi, bir erkeğin testis kanseri olduğunu gösterebilir. Bir erkeğin testislerinden birinde bir yumru tespit edilirse veya doktor testis kanseri riskinden şüphe ederse, test HCG’nin mevcut olup olmadığını görmek için kullanılabilir. Bir erkeğin kanında HCG varsa, nedeni belirlemek için daha fazla test yapılması gerekecektir.

HCG kan testi ile hangi risklerle ilişkilidir?

 • Test yapılması için yapılan kan almayla ilgili riskler minimaldir.
 • İğnenin yerleştirildiği yerde az miktarda morarma olabilir. Bu sorun, iğne çıkarıldıktan sonra birkaç dakika boyunca bölgeye basınç uygulanarak en aza indirilebilir.
 • Çok nadir durumlarda ise; aşırı kanama, baş dönmesi, bayılma, hematom, iğne yapılan bölgede enfeksiyon, damarlarda şişme gibi sorunlar da meydana gelebilir. Ancak bu riskler, sıradan bir kan alma işleminde olanlardan daha fazla değildir.

Beta HCG testi normalin üstü olan değerlere göre muhtemel gebelik haftaları

(Son adet tarihi esas alınarak tahmin edilen gebelik haftaları ve Beta HCG değerleri)

20 günlük gebelikte görülen en düşük ve en yüksek Beta HCG değerleri aşağıdaki gibidir:

HCG kan testi sonuçları ne anlama geliyor?

Laboratuvar testinin sonuçları geldiğinde, doktor hastaya HCG seviyelerinin nasıl olduğunu söyleyecektir.

Beta HCG değerlerinin adet döneminden sonraki haftalara göre olması gereken normal değerler:

 • Son adet döneminden itibaren 4 hafta sonra, normal HCG seviyesi 0 -750 mIU / mL,
 • Son adet döneminden itibaren 5 hafta sonra, normal HCG seviyesi 200- 7000 mIU / mL,
 • Son adet döneminden itibaren 6 hafta sonra, normal HCG seviyesi 200- 32000 mIU / mL,
 • Son adet döneminden itibaren 7 hafta sonra, normal HCG seviyesi 32000- 160000 mIU / mL,
 • Son adet döneminden itibaren 8- 12 hafta sonra, normal HCG seviyesi 32000- 210000 mIU / mL,
 • Son adet döneminden itibaren 13- 16 hafta sonra, normal HCG seviyesi 9000- 210000 mIU / mL,
 • Son adet döneminden itibaren 16 -29 hafta sonra, normal HCG seviyesi 1400- 53000 mIU / mL,
 • Son adet döneminden itibaren 29- 41 hafta sonra, normal HCG seviyesi 940- 60000 mIU / mL arasında olur.

Hamile olmayan kadınlarda ise normal HCG seviyeleri 10.0 mIU / mL’den düşük olur.

HCG seviyeleri normal aralığın dışındaysa, bu durum çok farklı konulara işaret ediyor olabilir.

Normalden daha düşük HCG seviyeleri ne anlama gelebilir?

 • Hamilelik tarihinin yanlış hesaplanması,
 • Olası düşük,
 • Ektopik gebelik

Normalden daha yüksek HCG seviyeleri ne anlama gelebilir?

 • Hamilelik tarihinin yanlış hesaplanması,
 • Mol gebelik,
 • İkiz veya üçüz gibi çoğul gebelik

HCG kan testi her zaman doğru sonuç verir mi?

Öncelikle bilinmesi gerekir ki, hiçbir test her seferinde % 100 doğru sonuç vermeyebilir. Bu bağlamda HCG testi de hamilelik için hem yanlış negatif sonuçlar hem de yanlış pozitif sonuç verebilir. Doktor, testin sonuçlarını anlamaya veya herhangi bir şüphe olursa bunu takip etmek için yeni testler yapılmasına yardımcı olacaktır.

 • HCG içerenler de dahil olmak üzere bazı ilaçlar HCG kan testi sonuçlarına müdahale edebilir. Bunlar arasında Profasi, Pregnyl ve Pergonal gibi doğurganlık ilaçları bulunmaktadır. Bu bakımdan HCG testi yaptıranlar, kullandıkları ilaç varsa doktora bilgi vermeliler.
 • Sigara ve uyuşturucu maddelerin de kanda yüksek hCG seviyelerine neden olabildiği bilinmektedir.
 • HCG testi sonuçları, germ hücreli tümörlerin varlığından da etkilenebilir. Eşey hücre tümörleri kanserli veya iyi huylu olabilir ve genellikle üreme organlarında bulunurlar. Bu tümörler yumurtalar veya spermlerle aynı hücrelerde büyür.

Leave A Comment