Anti HBS Nedir?

Anti-HBS; hepatit B virüsünün yüzey antijenlerine karşı vücut tarafından üretilen bir antikordur. Çoğu kişide, yaşam boyu anti-HBS devam eder ve uzun süreli bağışıklık sağlar. Ancak, bazı hastalarda anti-HBS için ölçülebilir olmayan bir pencere vardır. Bu süreç, birkaç hafta ya da birkaç ay sürebilir. Bu süre zarfında çeşitli Hepatit testleri gerçekleştirilebilir. Toplumun %5-30’unda, eş zamanlı ancak anormal anti-HBS varlığı vardır.

Böyle bir durumda, antikorun dolaşımdaki virüsleri nötralize edemediği görülmektedir. Bu kişiler, HBV taşıyıcıları olarak düşünülmelidir. Anti-HBS testi sonuçları, genellikle diğer Hepatit B testleri ışığında yorumlanır.

Pozitif bir anti-HBS sonucu, önceki bir HBV enfeksiyonu ile tutarlıdır. Hepatit B’ye karşı yapılan bir aşının ardından ortalama 1 ile 6 ay arasında ortaya çıkmaktadır. Negatif olduğunda; test, yeniden aşılama amacıyla hepatit B’ye karşı korunmamaktadır.

Hepatit B Virüsü Nedir?

Hepatit B virüsü, tüm dünyayı etkileyen bir virüstür. Virüsün neden olduğu enfeksiyon; enfekte kan ürünleriyle temas yoluyla bulaşır. Virüs, ayrıca neredeyse her tür insan vücut sıvısında bulunmaktadır. Bu nedenle, oral ve genital temas yoluyla bulaştığı da bilinmektedir. Doğum sırasında, anneden çocuğa geçebilir, ancak genellikle anne karnındayken bulaşmaz.

Hepatit B virüsünün neden olduğu enfeksiyonun kuluçka süresi ortalama 60-90 gün arasıdır. Yaygın belirtiler arasında:

 • Halsizlik ve yorgunluk
 • Yüksek ateş
 • Mide problemleri
 • Sarılık yer almaktadır.

Akut enfeksiyondan sonra virüs; 5 yaşından küçük çocukların %30-90’ında ve 5 yaşın üzerindeki kişilerin %5-10’unda kronik hale gelir. Bu kronik taşıyıcıların bazılarında herhangi bir semptom gelişmeyebilir. Diğerlerinde, siroz dahil olmak üzere kronik karaciğer hastalıklarına kadar ilerleyebilir.

Anti-HBS, hepatit B aşısını takiben bağışıklık tepkisi olarak da ortaya çıkar. Yeni bir enfeksiyonu takiben anti HBS’nin varlığı genellikle iyileşme gösterir ve bir kişi daha sonra Hepatit B ile yeniden enfeksiyondan korunur.

Anti HBS Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

Anti HBS testi, hepatit B bağışıklık durumunu belirlemek, yani hastanın hepatit B virüsüne karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediğini belirlemek için kullanılır. Böyle bir bağışıklık, hepatit B virüsüne veya bunun aşısına maruz kalmanın ardından gelişebilir. Virüse maruz kalma riski yüksek olan gruplar şöyledir:

 • Virüsten enfekte olmuş annelerin dünyaya getirdiği bebekler
 • Virüsten enfekte olmuş kişilerin cinsel partnerleri
 • Son 6 ay içerisinde birden fazla kişiye cinsel ilişkiye giren kişiler
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon geçmişi olan kişiler
 • Erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler
 • Enfekte olmuş bir kişinin ev temasları
 • Kan ve vücut sıvılarıyla temas eden sağlık ve güvenlik çalışanları
 • Hepatit B’nin yaygın olduğu bir bölgeye seyahat eden kişiler

Aşılamanın ardından rutin olarak test yapılması önerilmez. Yalnızca, sonraki hastalık yönetimi bağışıklık durumunun bilgisine bağlı olarak kişiler için önerilmektedir. Bu kişiler:

 • Kronik hemodiyaliz hastaları
 • HIV virüsü olanlar
 • Anti HBS testi pozitif olan kadınlardan doğan bebekler
 • Anti HBS testi pozitif olan kişilerin cinsel partnerleri
 • Kan veya vücut sıvılarıyla temas eden sağlık çalışanları

Anti HBS Testi Sonuçları

Sonuçlar aşağıdaki verilere göre yorumlanır:

 • <5.00: Negatif
 • 5.00’dan büyük, 12.0 ‘dan küçük: Belirsiz
 • >12.0: Pozitif

Anti HBS Testi Sonucu Yorumlama

Pozitif bir test sonucu; akut ya da kronik Hepatit B virüsünden iyileşmeyi ya da aşı ile edinilen bağışıklığı gösterir.

12.0 mIU/ mL ya da daha yüksek anti HBS seviyeleri olarak tanımlanan pozitif test sonuçları, geniş hepatit B aşılamasından sonra virüse karşı yeterli bağışıklık olduğunu gösterir. Bununla birlikte, anti HBS seviyeleri 10 mIU/ mL’nin üzerinde olan bireyler, Hepatit B virüsünden korunmuş olarak kabul edilmektedir.

5.0 mIU/ mL’den düşük anti HBS seviyeleri olarak tanımlanan negatif test sonuçları, akut ya da kronik Hepatit B virüsünde iyileşme eksikliğinin ya da aşılamaya karşı yetersiz bir bağışıklık tepkisini göstermektedir. Uzmanlar, yanıt vermeyen kişilerde ikiden fazla aşı tekrarı önermemektedir.

5.0 ile 11.9 mIU/ mL aralığında anti HBS seviyeleri olarak tanımlanan belirsiz sonuçlar, anti HBS’nin iyileşme ya da bağışıklık ile tutarlı seviyelerde mevcut olup olmadığının belirlenemediği anlamına gelir. Böyle bir durumda, testin 1-3 ay içerisinde tekrarlanması önerilmektedir.

Anti HBS Testi Öncesi Bilinmesi Gerekenler

 • Son 3-6 ay içerisinde kan bileşeni tedavileri almış kişilerin yalancı pozitif Hepatit B sonuçları çıkabilir.
 • Anti-kızamıkçık virüsüne sahip olan kişilerde, hatalı olarak yüksek sonuçlar çıkabilir.
 • Geçmiş Hepatit B aşısından kaynaklanan anti HBS seviyeleri, zamanla ölçülebilir seviyelerin altına düşebilir.
 • Pozitif bir anti HBS sonucu, başka tür bir hepatit virüsü enfeksiyonunu göstermez.

Leave A Comment